doradztwo
informatyka
integracja

usługi

 • doradztwo
  informatyczne
 • doradztwo
  biznesowe
 • zarządzanie
  projektami
 • integracja
  it
 • hurtownie
  danych/bi
 • rozwiązania
  dedykowane
Opracowujemy dostosowaną do potrzeb biznesowych strategię informatyzacji przedsiębiorstwa, której kluczowym elementem jest optymalna logiczna i techniczna archi­tektura informatyczna. Oferujemy specjalizowane doradztwo w zakresie zarządzania i utrzymania obszaru IT w przedsiębiorstwie, przy zachowaniu oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i ciągłości działania. Dysponujemy certyfikowanymi inżynierami i architektami rozwiązań IT.
Nasze usługi doradcze obejmują wsparcie organizacji począwszy od projektowania strategii działalności, poprzez jej praktyczną implementację, aż po wprowadzanie konkretnych usprawnień i zwiększenia efektywności operacyjnej. Specjalizujemy się w obszarze controllingu oraz analizie i optymalizacji procesów.
Koordynujemy złożone przedsięwzięcia informatyczne w wymiarze zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Pomagamy w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyboru optymalnego dostawcy oraz nadzoru i audytu nad wdrożeniami IT. Dysponujemy certyfikowaną kadrą i wykorzystujemy sprawdzone metodyki zarządzania projektami oparte m.in. o standard PRINCE2. Realizując projekty opieramy się na naszych wieloletnich, praktycznych doświadczeniach i standardach branżowych.
W ramach naszych usług doradczych przeprowadzamy kompleksową analizę stanu obecnego oraz oceniamy możliwość efektywnego podejścia do integracji systemów informatycznych przez pryzmat oferowanych przez nich usług. W rezultacie dostarczamy przejrzystą rekomendację dalszych działań i proponowanej technologii realizacji. Mamy udokumentowane wdrożenia oraz utrzymania rozwiązań integracyjnych z wykorzystaniem narzędzi klasy ESB takich jak np. Microsoft BizTalk Server czy też IBM WebSphere. Dysponujemy też bogatym doświadczeniem w budowie rozwiązań middleware oraz rozwiązań wspomagających klasy Master Data Management.
Przeprowadzamy pełny proces wdrożenia systemów Business Intelligence, począwszy od analizy potrzeb analitycznych przedsiębiorstwa, poprzez przygotowanie projektu rozwiązania, modelowania integracji danych, kończąc na implementacji dopasowanej infrastruktury technicznej. Na poszczególnych etapach wdrożenia dostarczamy fachowej wiedzy naszych konsultantów. Ponadto dostarczamy własne autorskie rozwiązania informatyczne klasy Business Intelligence - Xelfin BI wykorzystujące pełen potencjał rozwiązań Microsoft, będącego liderem światowego rynku BI (wg Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence 2017).
Przygotowujemy dedykowane rozwiązania informatyczne, w szczególności dla sektora kolejowego, energetycznego oraz transportowego i telekomunikacyjnego. Opracowujemy i wdrażamy systemy klasy Business Intelligence (BI) oraz Business Process Management (BPM). Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu architektur zorientowanych na usługi (SOA).
 • BIWISS
  raportowanie
 • BIWISS
  multimedia
Aplikacja raportująca sprzedaż oraz preferencje klientów sklepów internetowych oraz detalicznych. W wyniku zastosowania technologii śledzenia oraz identyfikacji użytkowników strony internetowej sklepu, bądź analizowania danych z kas fiskalnych wykorzystywanych w sklepie, właściciel sklepu będzie posiadał:
- Dostęp do najważniejszych wskaźników e-commerce
- Informacje dotyczące źródeł ruchu oraz preferencji klientów sklepu
- Wiedzę o aktualnej kondycji sklepu
- Informacje o stanie aktualnej sprzedaży w sklepie
- Pełną analizę trendów sprzedaży oraz zmienności popularności produktów

Przejdź do strony BIWISS
Innowacyjny systemu multimedialnej komunikacji marketingowej. System będzie prezentować klientom w atrakcyjnej formie, przygotowane przez właściciela sklepu oferty, na dostępnych w sklepie ekranach dotykowych. Wartością dodaną dla właściciela sklepu będzie informacja o najchętniej oglądanych ofertach.

Przejdź do strony BIWISS

nasi klienci

nasze rozwiązania

 • rail
 • energy
 • logistics
 • telecom
 • reporting/bi
 • export

B+R

Certyfikaty